Nhà hàng Stix, 174A Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q. 3, TP.Hồ Chí Minh
Tài nguyên | 12 /Aug /2021

[AlphaBiz] Huong dan dang nhap BNI Connect, BNI U, R2Y

Hướng dẫn đăng ký, đăng nhập BNI Connect, BNI University và Reporting2You 1. BNI Connect® Thành viên chỉ sử dụng...

Xem thêm
Tài nguyên | 13 /Nov /2019

Kịch bản họp chapter cập nhật 2018

Kịch bản họp chapter được cập nhật vào tháng 9 năm 2018. Kịch bản được soạn thảo phù hợp với quy mô chapter...

Xem thêm
Tài nguyên | 13 /Nov /2019

Hồ sơ mẫu GAINS & 1-2-1

Bảng gains là bộ hồ sơ chi tiết các thông tin về thành viên. Khi hoàn thành bảng gains này sẽ giúp ích rất...

Xem thêm
Tài nguyên | 13 /Nov /2019

Logo BNI và AlphaBiz Chapter

Logo được quy chuẩn theo nhận diện thương hiệu từ BNI Toàn Cầu. Khi sử dụng logo các thành viên cần tuân...

Xem thêm
Tài nguyên | 13 /Nov /2019

Brochure chapter

Brochure là tài liệu tổng hợp tất cả các thông tin về thành viên chính thức của Chapter. Là tài liệu được...

Xem thêm
Tài nguyên | 13 /Nov /2019

Huong Dan Passport To Success

BNI Passport To Success là một công cụ được phát triển để định hướng, giúp thành viên mới hội nhập nhanh...

Xem thêm
Tài nguyên | 26 /Oct /2019

Chính sách BNI Thành Viên cần biết

Những thông tin trong bản chính sách này rất quan trọng và cần thiết đối với hội viên BNI Việt Nam. Các...

Xem thêm

Hoạt động của các Diễn Giả Trong Tuần

Đăng ký để nhận Nhận vé mời