Nhà hàng Stix, 174A Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q. 3, TP.Hồ Chí Minh

Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa Trong EVFTA

Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định EVFTA như sau:

Đối với các tờ khai hải quan nhập khẩu đăng ký từ ngày 01/8/2020, trường hợp người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp từ ngày 01/8/2020, cơ quan hải quan hướng dẫn người khai hải quan thông tin về chứng từ chứng nhận xuất xứ trên tờ khai hải quan theo quy định tại Điều % Thông tư số 38/2018/TT-BTC.

"

Về áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ của EU trong Hiệp định EVFTA, EU sẽ áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ tương ứng theo quy định được hướng dẫn tại Thông tư số 11/2020/TT-BTC. Đồng thời, EU không áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ tương ứng theo quy định được hướng dẫn tại Thông tư 11.

Việt Nam sẽ cho hưởng ưu đãi đối với lô hàng có xuất xứ từ EU trên cơ sở chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi nhà xuất khẩu đã đăng ký mã số REX hoặc bởi bất kỳ nhà xuất khẩu nào chứng nhận cho lô hàng có trị giá không quá 6.000 EUR.

Về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA, tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư 38/2018/TT-BTC. Trong giai đoạn dịch Covid-19, tham khảo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 47/2020/TT-BTC.

(ATIM – tổng hợp)

Avatar

Đăng bởi: admincontent

Hoạt động của các Diễn Giả Trong Tuần

Đăng ký để nhận Nhận vé mời

Submit Now