Lầu 1, 174 Nguyễn Đình Chiểu, Q. 3, TP.Hồ Chí Minh (Nhà hàng Stix)

Diễn giả Đặng Văn Kỳ (Mr.)

Chủ đề: PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Vào lúc 6:45-9:00 AM, thứ 5 ngày 26/11/2020

Hơn 9 năm tư vấn phần mềm quản trị doanh nghiệp

Avatar

Đăng bởi: admincontent

Hoạt động của các Diễn Giả Trong Tuần

Đăng ký để nhận Nhận vé mời

Submit Now