174 Nguyễn Đình Chiểu, Q. 3, TP.Hồ Chí Minh (Nhà hàng Stix)

Diễn giả Lê Thị Khanh (Mrs.)

Chủ đề: QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN

Vào lúc 6:45-9:00 AM, thứ 5 ngày 17/09/2020

Kinh nghiệm 10 năm về tài chính ngân hàng

Avatar

Đăng bởi: admincontent

Hoạt động của các Diễn Giả Trong Tuần

Đăng ký để nhận Nhận vé mời

Submit Now