174 Nguyễn Đình Chiểu, Q. 3, TP.Hồ Chí Minh (Nhà hàng Stix)

Indonesia khởi xướng điều tra chống bán phá giá mặt hàng tôn lạnh

Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng tôn lạnh của Việt Nam và Trung Quốc.

Thông báo được đưa ra vào ngày 26/8/2019 vừa qua, KADI khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với các sản phẩm tôn lạnh (Baja lapis aluminium Seng hoặc BJLAS) nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam. Hàng hóa nhập khẩu bị điều tra (BJLAS) được phân loại theo mã HS 7210.61.11, 7212.50.23, 7212.50.24, 7212.50.29, 7225.99.90, 7226.99.19 và 7226.99.99.

 

Theo thông báo, KADI khẳng định đã có đủ bằng chứng sơ bộ bao gồm hành vi bán phá giá sản phẩm từ Trung Quốc và Việt Nam, thiệt hại của ngành sản xuất trong nước (Industri Dalam Negeri or IDN) và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi bán phá giá sản phẩm và thiệt hại của IDN.

 

Ngoài ra, KADI sẽ gửi bảng câu hỏi điều tra và bản sao đơn khởi kiện (bản công khai) cũng như thông báo khởi xướng điều tra cho các bên liên quan mà KADI đã biết trong vụ việc và các bên có thể có yêu cầu tham vấn.

 

Thời hạn đăng ký làm bên liên quan là 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày 26/8/2019.

Theo Atim.com.vn

system

Đăng bởi: system

Hoạt động của các Diễn Giả Trong Tuần

Đăng ký để nhận Nhận vé mời

Submit Now