Nhà hàng Stix, 174A Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q. 3, TP.Hồ Chí Minh
Powerteam /12/10/2020

Mini Game: Mục tiêu tăng trưởng chapter bằng 5 ngón tay

Tất cả những tiến trình để đạt mục tiêu luôn cần sức mạnh của SỰ LIÊN TỤC và cả những nỗ lực để duy trì SỰ LIÊN TỤC. Với những mục tiêu cần có sự hợp lực thì yếu tổ teamwork là rất quan trọng. Với mục tiêu hướng đến TẦM NHÌN của chapter: “AlphaBiz là nơi giúp cá nhân, gia đình và doanh nghiệp của mỗi thành viên hạnh phúc hơn, thành công hơn“, nay chapter tổ chức chương trình Mini Game rất thú vị;

NỘI DUNG MINI GAME

1. CÁCH THỨC CHƠI

Chia thành 5 nhóm chơi, mỗi nhóm từ 5-7 thành viên tham dự, mỗi nhóm sẽ có 1 trưởng nhóm.

 • NHÓM 1:
 • NHÓM 2:
 • NHÓM 3:
 • NHÓM 4:
 • NHÓM 5:

2. THỂ LỆ

2.1 GAME HIỆN DIỆN – THÁNG 11
 • Đi sớm trước 7g: +5 điểm/tv
 • Đi trễ sau 7g: + 2 điểm/tv
 • Đi trễ sau 7:30: 0 điểm.
 • Đi thay: + 1 điểm/tv nếu cùng công ty, +3 điểm nếu là khách mời
 • Vắng họp: -5 điểm/tv
2.2 GAME 1-2-1 (lưu ý 1-2-1 không tính giữa các tv trong team) – THÁNG 12
 • 1 lượt 1-2-1 : + 1 điểm/tv
 • 2 lượt 1-2-1: + 3 điểm/tv
 • 3 lượt 1-2-1: +5 điểm/tv
 • 0 lượt 1-2-1: – 1 điểm/tv
 • 0 lượt 1-2-1 (cả team): – 10 điểm/ team
2.3 GAME REFERRAL – THÁNG 1/2021
 • Trao 1 ref: + 2 điểm/tv
 • Trao 2 ref: + 5 điểm/tv
 • Trao 3 ref: + 7 điểm/tv
 • Trao 4-5 ref: + 10 điểm/tv
 • 0 ref: – 3 điểm/tv
 • 0 ref (cả team): – 10 điểm/team
2.4 GAME CEU – THÁNG 2/2021
 • 1 CEU: + 2 điểm/tv
 • 2 CEU: + 5 điểm/tv
 • 3 CEU: + 10 điểm/tv
 • 0 CEU: – 3 điểm/tv
 • 0 CEU (cả team): – 10 điểm/team
2.5 GAME MỜI KHÁCH – THÁNG 3/2021
 • 1 KM: + 3 điểm/ tv
 • 2 KM: + 5 điểm/tv
 • 3 KM: + 7 điểm/tv
 • 4-5 KM: + 10 điểm/tv
 • 0 KM: – 3 điểm/tv
 • 0 KM (cả team): = 10 điểm/ team

3. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ & CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Sau mỗi tháng sẽ tổng kết và chọn ra team chó điểm số cao nhất và trao thưởng vào đầu tháng kế tiếp. Phần thưởng sẽ phù hợp để sử dụng cho cả team. Team nào thấp điểm nhất sẽ phụ trách trực check in cho tháng kế tiếp.

Sau 5 tháng, sẽ tổng kết điểm của 5 game cộng lại chia bình quân, và chọn ra team xuất sắc nhất. Team xuất sắc nhất sẽ nhận quà KHỦNG và không phải trực check in trong tháng cuối cùng.

Liên hệ ban MC
Mrs.NGUYỄN THỊ DIỄM KHANH – Trưởng ban MC
Hotline: 0993 153 827

Đăng bởi: Nguyễn Thị Diễm Khanh (Mrs.)

Giám đốc : CHAT NUTS AND TEA
Hơn 10 năm kinh nghiệm về ngành giao nhận và kinh doanh thực phẩm

Hoạt động của các Diễn Giả Trong Tuần

Đăng ký để nhận Nhận vé mời

Submit Now