174 Nguyễn Đình Chiểu, Q. 3, TP.Hồ Chí Minh (Nhà hàng Stix)

Quốc Hội Thông Qua Luật Doanh Nghiệp (Sửa Đổi) – Một Số Vấn Đề Doanh Nghiệp Cần Nắm

Ngày 17/6/2020 Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), theo đó có nhiều điểm mà doanh nghiệp cần nắm để có những bước đi phù hợp cho doanh nghiệp của mình.

Tại bộ luật mới được thông qua này, khái niệm doanh nghiệp Nhà nước đã được định nghĩa lại. Doanh nghiệp Nhà được định nghĩa là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thay vì tỷ lệ tuyệt đối 100% như trước.

Khái niệm này được xây dựng trên nguyên tắc phân chia các loại doanh nghiệp có sở hữu Nhà nước theo mức độ sở hữu, nhằm nâng cao hiệu lực quản trị, minh bạch và trách nhiệm giải trình, bảo đảm bình đẳng vởi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. Ngoài ra, việc nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ đã bảo đảm quyền chi phối trực tiếp việc ra các quyết định thông thường (chỉ yêu cầu tỷ lệ trên 50%) và chi phối gián tiếp (phủ quyết) các quyết định khác của doanh nghiệp.

Về hộ kinh doanh, đây là một trong những điểm mới còn nhiều ý kiến trái chiều là nên hay không nên chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp và quy định ngay tại luật sửa đổi lần này. Qua việc lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội, có thới 59,58% ý kiến phản đối và đề nghị ban hành một luật riêng về hộ kinh doanh thay vì quy định thành một chương trong Luật Doanh nghiệp, trên cơ sở đó, Ủy ban  Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu theo hướng bỏ quy định về hộ kinh doanh tại Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Thay vào đó sẽ ban hành một luật riêng.

Vấn đề về con dấu của doanh nghiệp cũng có một số sửa đổi, cụ thể Luật Doanh nghiệp sửa đổi đã bỏ quy định về thủ tục thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh, nhằm đơn giản thủ tục cho doanh nghiệp.

Về quyền của cổ đông phổ thông, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) quy định không giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông phổ thông. Việc giảm tỷ lệ sở hữu cổ đông phổ thông sẽ dẫn đến có nhiều cổ đông nhỏ được can thiệp vào hoạt động quản trị, điều hành sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó có thể ảnh hưởng đến việc bảo mật thông tin của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ, đề nghị quy định trong dự thảo Luật về trách nhiệm công khai thông tin của cổ đông.

Về chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty không đại chúng: Đối tượng được mua và chuyển nhượng trái phiếu chỉ giới hạn cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hay cần mở rộng cho cả nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức khác.

Ngoài ra, về mối quan hệ giữa Luật Doanh nghiệp (sửu đổi) và các luật có liên quan cũng có một số mâu thuẫn, cụ thể Luật Doanh nghiệp và Luật Hôn nhân mâu thuẫn về quyền sở hữu tài sản chung. Do đó, đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể về quyền sở hữu và quyền chuyển nhượng vốn góp tại dự thảo Luật.

Theo ATIM.com.vn

Avatar

Đăng bởi: admincontent

Hoạt động của các Diễn Giả Trong Tuần

Đăng ký để nhận Nhận vé mời

Submit Now