174 Nguyễn Đình Chiểu, Q. 3, TP.Hồ Chí Minh (Nhà hàng Stix)

RÚT NGẮN THỜI GIAN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

Bộ Tài nguyên Và Môi Trường đã ra Quyết định số 1610 về việc ban hành Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, bao gồm 9 Quy trình:

  1. Quy trình cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước;
  2. Quy trình gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước;
  3. Quy trình cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước;
  4. Quy trình cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;
  5. Quy trình gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;
  6. Quy trình cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;
  7. Quy trình cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn;
  8. Quy trình gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn;
  9. Quy trình điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên dưới nước.

Nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, Quy trình nội bộ thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường được xây dựng đảm bảo nguyên tắc khoa học, hiệu quả, rút ngắn thời gian thực hiện theo tinh thần: Rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.

Cụ thể, so với quy định tại Nghị định 201 năm 2013 của Chính phủ, tổng thời gian của các Quy trình nội bộ đã giảm từ 45 ngày xuống còn 40 ngày đối với quy trình cấp mới giấy phép; giảm từ 35 ngày xuống còn 33 ngày đối với Quy trình điều chỉnh, gia hạn giấy phép; và giảm từ 20 ngày xuống còn 17 ngày đối với Quy trình cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất: Hồ sơ cấp mới tối đa 21 ngày làm việc; gia hạn, điều chỉnh tối đa 16 ngày làm việc. Đối với hồ sơ điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: thời hạn tối đa 17 ngày làm việc.

Nguồn: Báo Chính Phủ.

Follow ATIM qua Website: https://atim.com.vn/ hoặc Facebook: https://www.facebook.com/atim.com.vn/ để cập nhật liên tục những tin tức pháp luật doanh nghiệp cần nắm

Đăng bởi: Nguyễn Thanh Hiền (Mr.)

GĐ/Luật Sư Điều Hành: CÔNG TY LUẬT TNHH ATIM
Luật Sư, Thạc Sĩ Luật, MBA, 15 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý doanh nghiệp, đầu tư

Hoạt động của các Diễn Giả Trong Tuần

Đăng ký để nhận Nhận vé mời

Submit Now