174 Nguyễn Đình Chiểu, Q. 3, TP.Hồ Chí Minh (Nhà hàng Stix)

Sửa đổi một số quy định đối với dự án luật PPP, luật doanh nghiệp và luật đầu tư

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật PPP, sửa Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư trong phiên họp thứ 37 diễn ra vào ngày 9/9, phiên họp kéo dài hai tuần (từ 9/9 đến 21/9)

 

Theo đó, dự án Luật PPP, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư sẽ có một số thay đổi nhất định. Cụ thể, đối với Luật PPP (Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư), theo dự thảo luật trình cơ quan thẩm tra thì ngưỡng tối thiểu thực hiện dự án PPP theo từng lĩnh vực do Chính phủ quy định chi tiết nhưng không thấp hơn 200 tỷ đồng.

Đối với dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) điểm đáng chú ý là khái niệm doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi để bao gồm hai loại doanh nghiệp: doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

 

Về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) thì một trong những điểm nổi bật của lần sửa đổi này là bãi bỏ 12 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Dự thảo luật cũng đã loại bỏ nhà ở thương mại ra khỏi đối tượng ưu đãi đầu tư để thống nhất với quy định của Luật Đất đai.

 

Ngoài ba dự án luật trên, tại phiên họp kéo dài hai tuần này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến nhiều dự án luật khác: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, Luật Chứng khoán (sửa đổi), Luật Thanh niên (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Theo Atim.com.vn

BNI Alphabiz Chapter

Đăng bởi: adminquantri

Hoạt động của các Diễn Giả Trong Tuần

Đăng ký để nhận Nhận vé mời

Submit Now