Lầu 1, 174 Nguyễn Đình Chiểu, Q. 3, TP.Hồ Chí Minh (Nhà hàng Stix)
Workshop /26/05/2020

Tọa đàm: Quản Lý Tài Chính Thời Hậu Covid 19

 • COVID 19 ảnh hưởng như thế nào đến công việc kinh doanh của doanh nghiệp bạn?
 • Bạn đã và đang làm gì để vượt qua các khó khăn mà COVID 19 để lại ?
 • Một số giải pháp các doanh nghiệp nên áp dụng trong quản lý tài chính, đặc biệt trong thời kỳ khủng hoảng
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
PHẦN 1: COVID 19 ảnh hưởng như thế nào đến công việc kinh doanh của doanh nghiệp bạn?
 • Doanh thu/ thu hồi công nợ : các biện pháp kích cầu -> ảnh hưởng đến dòng tiền vào
 • Sản xuất : nguyên liệu nhập khẩu -> dự trù tồn kho nguyên liệu để đảm bảo kế hoach sản xuất và giao hàng; cắt giảm nhân lực -> ảnh hưởng kế hoạch SX và mô hình kinh doanh (xu hướng outsourcing)
 • Tồn kho : mức tồn kho an toàn dự trù cho việc giao hàng trễ hạn của nhà cung cấp
 • Thanh toán cho nhà cung cấp
 • Chi phí : cắt giảm chi phí cố định (lương, thuê mặt bằng…)
 • Chi phí thuế
 • Thanh toán nợ gốc và lãi vay ngân hàng
 • Đầu tư : chứng khoán, BĐS, Tài chính, vàng
 • Xu hướng thị trường: chuyển đổi E-commerce, các hình thức thanh toán mới (mobile money), hợp tác, sáp nhập, chia sẻ kênh phân phối/ nhân viên bán hàng, bán chéo sản phẩm dịch vụ,
PHẦN 2: Bạn đã và đang làm gì để vượt qua các khó khăn mà COVID 19 để lại? (các doanh nghiệp chia sẻ)
PHẦN 3: Chia sẻ một số giải pháp các doanh nghiệp nên áp dụng trong quản lý tài chính, đặc biệt trong thời kỳ khủng hoảng:

1. Phân tích hoạt động kinh doanh theo từng ngành hàng, nhóm hàng với mục tiêu quản lý được chi phí cố định, EBITDA , chi phí & lợi nhuận tài chính, chi phí thuế
2. Xây dựng phương án khoán cho từng ngành hàng, nhóm hàng để đạt được 3 mục tiêu lớn : (1) giảm tỷ lệ chi phí cố định trên doanh thu; (2) giảm nhu cầu vốn lưu động; (3) tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn khả dụng (TSCĐ + Vốn lưu động + tiền và các khoản đầu tư khác)
3. Tận dụng triệt để các mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, ngân hàng
4. Nghệ thuật tăng uy tín tín dụng với các bên cho vay và “đứng trên vai những người khổng lồ”.
5. Cơ cấu vốn hiệu quả -> quản lý thuế hiệu quả
6. Ứng dụng fintech

PHẦN 4: Năng lực. mạng lưới, hệ thống của ATIM trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện giải pháp

 

DIỄN GIẢ CHƯƠNG TRÌNH
A. DIỄN GIẢ CHÍNH: Mrs. THUY(TINA) DAO

TRÌNH ĐỘ

 • Cử nhân kinh tế (Đại học Thương mại trong nước, 1988)
 • Bằng MBA (Henley Management College, UK, 2004)
 • Chứng chỉ hành nghề phát triển nghề nghiệp với sự khác biệt (Conestoga College, Canada, 2018)

CHUYÊN MÔN

 • Tài chính thương mại & Tài chính thương mại có cấu trúc
 • Tư vấn tài chính doanh nghiệp và gây quỹ
 • Tư vấn đầu tư cho các nhà đầu tư cá nhân
 • Tư vấn định cư tại Canada

KINH NGHIỆM

 • CEO tại ATIM Consulting (hiện tại)
 • Đối tác quản lý & Tư vấn chính tại Công ty tư vấn kết nối xuất sắc Corp-Canada (2011- Hiện tại)
 • Chủ tịch, PTI & 5S (2003 – 2011)
 • Giám đốc Tài chính Thương mại, Deutsche Bank (2001-2003)
 • Giám đốc quan hệ cao cấp, Deutsche Bank (1998-2001)
 • Giám đốc ngân hàng doanh nghiệp, ANZ (1994-1998)
 • Kế toán tại BP & Xăng dầu (1990-1994)
B. CÁC DIỄN GIẢ ĐỒNG HÀNH (Guess Speaker)

1. Mr.Nguyễn Thanh Hiền – Luật Sư, Thạc Sĩ Luật  – LL.B, LL.M, MBA

 • Luật sư điều hành ATIM LAW FIRM (2015)
 • Đối tác của ATIM LAW FIRM (since 2013)
 • Chuyên viên cao cấp của ATIM Law Firm (2008 -2012)
 • Luật sư cao cấp của Thắng & Cộng sự (during 2004 -2008)

2. Mrs. Phạm Thị Quế Anh – MBA

 • Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Five Star (2019-2020)
 • Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Thương mại PTI (2011-2019)

 

THỜI GIAN: 

Thứ 5, ngày 4/6/2020 – từ 9:30 đến 12h

ĐỊA ĐIỂM: Nhà hàng Stix

CHI PHÍ: Miễn phí – chương trình ưu tiên cho thành viên AlphaBiz Chapter và các doanh nghiệp thành viên BNI, các khách mời đặc biệt

BNI ALPHABIZ CHAPTER
website: www.alphabizchapter.com

Đăng bởi: Nguyễn Thanh Hiền (Mr.)

GĐ/Luật Sư Điều Hành: CÔNG TY LUẬT TNHH ATIM
Luật Sư, Thạc Sĩ Luật, MBA, 15 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý doanh nghiệp, đầu tư

Hoạt động của các Diễn Giả Trong Tuần

Đăng ký để nhận Nhận vé mời

Submit Now